Czyszczenie płotów

Wykonane prace to mycie parowe elewacji oraz czyszczenie płotu.