Czyszczenie floty samochodowej

Wykonano czyszczenie ciężarówek, mycie flot oraz ściąganie folii reklamowej.